Pomaturitní obory

Školní vzdělávací plán:
Diagnostika silničních vozidel
Kód oboru:
23-45-N/02
Délka studia:
3 roky

VOŠ – Diagnostika silničních vozidel

Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel je 3 leté vzdělání vysokoškolského typu určené pro absolventy středních škol, kteří ukončili úspěšně studium maturitní zkouškou. Cílem je získání ucelené praktické kvalifikace a tím uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Vzdělávání je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, zájmem o praktické aplikace s možností uplatnění v moderních diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem a titulem Diplomovaný specialista (zkráceně „DiS.“). Probíhá formou přednášek a cvičení. Jednotlivá období jsou zakončena zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční odborná praxe, závěrečná absolventská práce, obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Absolventi získají uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové dopravy jako řídicí pracovníci servisních a opravárenských organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel.

Prospekt
pdf