Krajský plán primární prevence rizikových projevů chování v Olomouckém kraji na léta 2023 – 2026

http://www.spsa-za.cz/wp-content/uploads/2023/02/krajsky-plan-pp-rizikovych-projevu-chovani-v-ok-na-leta-2023-2026.pdf

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2021

http://www.msmt.cz/uploads/akcni_plan_primarni_prevence_2019_21.pdf

NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027

http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf

Besedy u nás na škole:

Přednáška Policie ČR – Trestná činnost mládeže

Přednášky na téma : Kyberšikana, Nebezpečí v kyberprostoru

http://www.spsa-za.cz/aktuality-informace-o-skole/roman-povala-dis-zivot-v-zavislosti/

http://www.spsa-za.cz/aktuality-smp/beseda-na-tema-sex-aids-vztahy-2/

http://www.spsa-za.cz/aktuality-smp/beseda-na-tema-nebezpeci-internetu/

http://www.spsa-za.cz/aktuality-smp/beseda-na-tema-sex-aids-vztahy/

Důležité odkazy:

www.zachranny-kruh.cz

www.e-bezpeci.cz

www.prevence-info.cz

www. kurakovaplice.cz

www.drogy-info.cz

www.sananim.cz

Zajímavé dokumenty k přečtení:

Závislost na internetu
Dokument