Ve středu   25.1. 2023 navštívil naší školu preventista policie ČRpor. Mgr. Ladislav Jílek, Oddělení tisku a prevence.

Žákům tříd  2.AB, 3.EL, 1TA, 1.TB, 2.AT, 4.AT naší školy ve dvou besedách  vyprávěl své zkušenosti z oblasti rizikového chování mládeže. Preventista policie ČRpor. Mgr. Ladislav Jílek dokázal v obou besedách zaujmout hlubokou znalosti tématu *Trestná činnost mládeže *  – právní rámec trestní odpovědnosti mládeže. Vysvětlení pojmu legální a nelegální, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Jednotlivé druhy trestné činnosti mládeže a jejich podrobnější vysvětlení (krádeže, vandalismus, sprejerství, šikana atd.). Z policejní praxe uváděl zajímavé připady . Styl výkladu přednášejícího a schopnost mluvit o  ( trestné činnosti mládeže) s nadhledem  a humorem. Přednášející preventista policie ČR umí informace podat zajímavou a pro žáky srozumitelnou formou.

 Mgr.Vladimír Žváček / školní metodik prevence/