Autoškola pro žáky

Druhy poskytované výuky a výcviku:

AUTOŠKOLA VOŠ a SŠA Zábřeh poskytuje v souladu s ŠVP žákům školy bezplatně
přípravu k získání řidičských oprávnění těchto skupin:

sk. ,,B“ a ,,C“ pro obory vzdělání: sk. ,,B“ pro obory vzdělání:
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Karosář 23-55-H/02
Autoelektrikář 26-57-H/01 Autolakýrník 23-61-H/01
Autotronik 39-41-L/01
Dopravní prostředky – opravy a služby 23-45-M/01

 

Podání přihlášky do autoškoly:

Před přijetím do výcviku autoškoly je nutné vyplnit Žádost o přijetí do výuky, výcviku
a Posudek o zdravotní způsobilosti, které jsou ke stažení zde:

Žádost o přijetí do výuky a výcviku
pdf
Posudek o zdravotní způsobilosti
pdf

Oba vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře se následně předají v kanceláři autoškoly.

Formuláře nebudou přijaty, pokud:
– Žádost o přijetí do výuky a výcviku nebude správně vyplněna, podepsána.
– Posudek o zdravotní způsobilosti nebude správně vyplněn nebo potvrzen od praktického lékaře

Podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku žák (příp. jeho zákonný zástupce) potvrzuje souhlas s podmínkami účasti v Autoškole VOŠ a SŠA uvedenými na těchto stránkách.

Termín pro podání přihlášek do autoškoly:
Lhůtu pro podání žádosti sdělí žákům vedoucí autoškoly.

 

Průběh výuky a výcviku:
Teoretická výuka pro výše uvedené obory vzdělání probíhá v rámci předmětu Silniční doprava dle schváleného ŠVP.

K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme zakoupit výukový set AUTOŠKOLA POHODLNĚ od  Zdeňka Schrötera.

Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr autoskolazejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším. Do výcviku v řízení vozidla jsou žáci zařazováni postupně dle stanoveného klíče předmětu Silniční doprava. Závěrečné zkoušky se realizují po absolvování všech hodin výcviku v autoškole.

Výuka a výcvik v autoškole může trvat pouze po dobu studia na VOŠ a SŠA Zábřeh.

 

Plánování jízd

1. Zahájení výcviku v řízení vozidla doporučuje vyučující předmětu Silniční vozidla (předpokladem je splnění předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy)

2. Žák obdrží Průkaz žadatele o řidičské oprávnění a kartičku plánování jízd

3. Jednotlivé jízdy budou plánovány učitelem ŘMV s týdenním předstihem s ohledem na výuku a bydliště žáka – plán jízd je umístěný u třídního učitele a na nástěnce ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy školy.

4. Plánování jízd s nákladním automobilem (sk. C) je žákovi umožněno na základě doporučení učitele výcviku v řízení vozidla sk. B (předpokladem je bezproblémové ovládání osobního automobilu a správná aplikace pravidel silničního provozu). Toto doporučení se předpokládá v rozmezí mezi pátou a desátou jízdou sk. B.

5. Na jeden den je možno naplánovat max. 1 jízdu (tj. 2 vyučovací hodiny).

6. Jízdy budou realizovány v době výuky nebo OV(praxe) (nezapočítaná absence), ale také ve volném čase(menší počet zameškaných hodin ve výuce).

7. Jízdy jsou realizovány v těchto časových intervalech:

dopoledne odpoledne
7.00 – 8.30 13.00 – 14.30
8.30 – 10.00 14.30 – 16.00
10.30 – 12.00 16.00 – 17.30
12.00 – 13.30 17.30 – 19.00

 

Změna naplánovaných jízd
Naplánovanou jízdu je možné změnit jen v ojedinělých případech(nemoc..) a to v časném předstihu den předem před jízdou. V případě nestihnutí v časovém horizontu, je nutné za sebe poslat náhradu – jiného žáka ve třídě, či kontaktovat učitele ŘMV z důvodu náhrady.

Přerušení praktického výcviku (tzv. blokace)
Účast na praktickém výcviku jízd může být pozastavena v případě neplnění studijních předpokladů či nadměrné absence ve výuce.