Pokud Vaše firma má zájem o spolupráci, může nás kontaktovat 

 • na telefonním čísle: 588 881 544
 • případně na e-mailové adrese: s.ucekaj@spsa-za.cz
 • nebo písemně na adresu školy:
  Vyšší odborná škola a Střední odborná škola automobilní
  U Dráhy 6
  789 01 Zábřeh
 • Firmám nabízíme možnost spolupráce při vytváření vzdělávacích programů, spolupráci při hledání pracovníků zprostředkováním kontaktů s žáky, studenty nebo absolventy naší školy

Jak spolupráce funguje:

V zájmu zkvalitňování výuky a zajištění uplatnitelnosti absolventů na trhu práce škola spolupracuje se sociálními partnery z oblastí souvisejících se vzdělávacím programem. Spolupráce je zajišťována na smluvním základě a zahrnuje spolupráci v následujících oblastech:

 • zajišťování odborných praxí studentů a žáků
 • inovace učebních dokumentů podle nových poznatků vědy a techniky
 • příprava témat absolventských prací
 • stáže a odborné konzultace učitelů odborných předmětů
 • exkurze studentů
 • odborné přednášky
 • poskytování studijních materiálů
 • konzultace o profilu absolventa a možnosti uplatnitelnosti absolventů.

Spolupráce s odbornou praxí:
Škola spolupracuje s řadou odborných firem v regionu a celé ČR v oblasti odborných praxí žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy. V rámci dalšího vzdělávání dospělých organizuje škola odborná školení pro pracovníky autoservisů a odborných firem zaměřená na oblast autoopravárenství, konstrukci, emise a autodiagnostiku.

Projektová činnost:
Škola je zapojena do řady projektů, které svým obsahem a cílem přispívají k odbornému vzdělávání pedagogických pracovníků, žáků a studentů v oblasti autoopravárenství a autodiagnostiky. V rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů v Olomouckém kraji úzce spolupracuje se ZŠ regionu a odbornými firmami s cílem podpořit technické obory. Je realizátorem projektu IQ Industry v Olomouckém kraji a projektu Bosch, Scania a Škoda-auto, který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků. Zřizovatelem VOŠ a SŠA Zábřeh je pověřena být pilotní školou pro autoobory v Olomouckém kraji.

Spolupráce s vyššími a vysokými školami:
S vyššími odbornými školami škola spolupracuje prostřednictvím Asociace vyšších odborných škol, přípravou absolutoria pro každý školní rok – výměnou odborných učitelů a návrhem pedagogů zřizovateli ke jmenování předsedů zkušební komise pro absolutorium (VOŠ a SŠ dopravní Praha, VOŠ a SŠP Šumperk).
Při tvorbě vzdělávacího programu Diagnostika silničních vozidel škola spolupracovala s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou dopravní, Praha 1, Masná 18.
V oblasti výuky odborných předmětů, odborných praxí a zajišťování dalšího vzdělávání studentů škola spolupracuje s vysokými školami, zejména VŠ Báňská Technická univerzita Ostrava, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Moravská vysoká škola Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci.

Spolupráce se zahraničními organizacemi:
Škola již od roku 2001 realizuje pro své žáky a studenty aktivity programu Leonardo da Vinci, odborné stáže – projekty mobility. Hlavní náplní uskutečňovaných projektů jsou odborné praxe žáků a studentů školy v partnerských organizacích zaměřených na autoopravárenství a autodiagnostiku.

V roce 2013 Dům zahraniční spolupráce (DZS) a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Praha ocenily realizovaný projekt VOŠ a SŠA Zábřeh „Studijní cesta mladých autodiagnostiků do Saska“ certifikátem „Pečetě kvality“.

Přehled firem, se kterými škola spolupracuje:

 1. Robert BOSCH – Praha 4, Pod Višňovkou 25/1661
  Výuka (exkurze) – praktická měření diagnostiky silničních vozidel s nejnovějšími motortestery a zařízením pro kontrolu podvozku.
  Oponentury absolventských prací
 2. Ústav silniční a městské dopravy DEKRA – Praha 4
  Výuka (exkurze) – měření emisí, homologační zkoušky brzd.
  Oponentury absolventských prací
 3. TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
  Výuka (exkurze) – homologační zkoušky emisí silničních vozidel se zážehovými motory, dlouhodobé zkoušky motorů, měření hluku, elektrická zařízení vozidel.
  Oponentury absolventských prací
 4. PAS Zábřeh na Moravě, a.s., U Dráhy 8, Zábřeh
  Výuka (exkurze) – opravy a diagnostika osobních a užitkových motorových vozidel, praxe žáků a studentů, odborná praxe pedagogických pracovníků.
  Oponentury absolventských prací.
 5. Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice, Objízdná 1628
  Exkurze – výroba, zkoušení a kontrola pneumatik, celostátní systém ABC.
  Oponentury.
 6. Doc. Ing. Karel Jaroš, CSc., Brno, Cacovická 103
  Výuka (přednáška + exkurze) – válcové a motorové dynamometry, měření proudění vzduchu, aerodynamický tunel. Odborná praxe studentů.
  Výuka (exkurze) – opravy, diagnostika a seřizování vstřikovacích čerpadel, vznětových motorů, praxe žáků a studentů, odborná praxe pedagogických pracovníků.
 7. Autocentrum Zábřeh, Lesnická 2a
  Výuka (exkurze) – STK, technické prohlídky motorových vozidel (osobní i
  nákladní vozidla). Odborná praxe žáků a studentů.
 8. AUTO JAROV – Praha 3, Osiková 2
  Exkurze v komplexním autoservisu a prodejně automobilů.
 9. BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava, Pávov 121
  Exkurze – výroba a opravy vstřikovacích systémů Common Rail.
 10. HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice, Družstevní 16
  Exkurze – výroba, montáž a kontrola osvětlovací techniky pro motorová vozidla,
  odborná praxe pedagogických pracovníků.
 11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
  Oponentury absolventských prací.
 12. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav
  Exkurze – výroba, montáž a výstupní kontrola osobních motorových vozidel,
  učební pomůcky, odborné školení pedagogických pracovníků.
 13. BMW Dingolfing (SRN)
  Exkurze – výroba, montáž a výstupní kontrola osobních motorových vozidel.
 14. VW Zwickau (SRN)
  Exkurze – výroba, montáž a výstupní kontrola osobních motorových vozidel.
 15. Audi Ingolstadt (SRN)
  Exkurze – výroba, montáž a výstupní kontrola osobních motorových vozidel.
 16. IVECO Vysoké Mýto, Dobrovského 74/II
  Exkurze – výroba, montáž a výstupní kontrola autobusů.
 17. ČZ Strakonice a.s., Tovární 202
  Exkurze – výroba a montáž řetězů, turbodmychadel, skořepinové lití, tlakové
  lití Al-slitin.
 18. AIM Racing electronic instrumentation
  Přednáška experta pro naše studenty s předvedením přístrojů – telemetrie v závodních vozidlech.
 19. LSC Brázdil Technology, chiptuning, Holešov
  Praktická měření za účasti našich studentů – tuning spalovacích motorů.
 20. Nord Süd Czech, s.r.o.U Dráhy 6, Zábřeh
  Výuka (exkurze) – kamionová doprava, logistika, praxe žáků a studentů, odborná praxe pedagogických pracovníků.
 21. PANAV, a.s. Senice na Hané
  Exkurze – výroba návěsů a přívěsů. Odborné školení pro pedagogické pracovníky.
 22. Klein & Blažek spol. s r.o. Štíty
  Exkurze – výroba autosoučástek. Odborné školení pro pedagogické pracovníky.
 23. HTS spol. s r.o., Smetanova 2105/26b Zábřeh na Moravě
  Výuka (exkurze) – přestavby vozidla na LPG/CNG, alternativní paliva. Praxe žáků a studentů, odborná praxe pedagogických pracovníků.
 24. AUTO Hlaváček, a.s. Olomouc
  Výuka (exkurze) – značkový autoservis ŠKODA. Praxe žáků a studentů.
 25. KAR-mobil s.r.o. Olomouc
  Výuka (exkurze) – opravy nákladních vozidel a autobusů. Praxe žáků a studentů, odborná praxe pedagogických pracovníků.
 26. Hyundai Motor Manufakturing Czech s.r.o.
  Odborné exkurze – výroba osobních vozidel. Spolupráce v oblasti lidských zdrojů, učební pomůcky.
 27. Porsche Česká republika – https://carjobs.jobs.cz/ 
 28. AGROTEC Group, pobočka v Olomouci
  Servis nákladních aut IVECO. Praxe v průběhu studia, příležitost odstartovat svou kariéru po škole. https://www.agrotec.cz/
 29. FORTEX – AGS. a.s.www.fortex.cz