• základní kurz svařování plamenem ZG1, ZM1
  • kurz svářečských dělníků DG2, DM1
  • periodické přezkoušení a doškolení svářečů : 050610-svařování plamenem, 050630-svařování elektrickým obloukem, 050650-odporovým svařováním

Informace : Ing. Pavel Trojan – tel. 588 881 511 – mobil: 733 196 120 –  email: p.trojan@spsa-za.cz