Nabídka školního stravování:

Žáci a studenti školy mají stravování zajištěno v jídelně, která se nachází v areálu domova mládeže.

Dojíždějící žáci a žákyně střední školy, studenti a studentky vyšší odborné školy si mohou individuálně zajistit stravování (zakoupit stravenky) v ÚČTÁRNĚ školy (p. Krňávková, telefon: 588 881 508).

Úhrada – placení obědů se provádí v hotovosti v ÚČTÁRNĚ školy ve stanovené dny a hodiny vždy koncem měsíce. Informace vyvěšena na dveřích účtárny

Odhlášení obědů se provádí osobně v ÚČTÁRNĚ školy (p. Krňávková, telefon: 588 881 508).

Cena obědu pro žáka: 31,- Kč

Upozornění: Školní výdejna, jídelna zabezpečuje stravování žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče. V další dny si musí strávník oběd odhlásit.

Pro ubytované žáky a žákyně střední školy, studenty a studentky vyšší odborné školy je zajištěno celodenní stravování.

Organizačně jej zajišťují vychovatelé domova mládeže.

Upozornění: Ubytovaní studenti a studentky nemusí být přihlášení k celodennímu stravování. Mohou si zakoupit pouze oběd, žák si kupuje stravenky na příslušný měsíc za hotové peníze v pokladně školy – podobně jako dojíždějící žáci a studenti.

Celodenní strava pro žáka na DM: 104,- Kč

PoznámkaCelodenní strava zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři. Částka za měsíc je účtována pouze za odebrané dny, odhlášené dny nejsou účtovány. Nelze odhlašovat jednotlivá jídla pouze kompletní dny.