Jiří Skála

SŠ a VOŠ  Zábřeh
2003 – ­ 2007, 2007 – ­2010

Jiří Skála

SŠ a VOŠ  Zábřeh
2003 – ­ 2007, 2007 – ­2010

SŠ a VOŠ Zábřeh mi dala velmi pevný základ pro pracovní život, na kterém se dá postavit dobrá kariéra. Po absolvování SŠ jsem ihned nastoupil jako pomocný mechanik v autorizovaném servise Citroën. Po dokončení VOŠ jsem zde působil jako garanční technik a nyní pracuji v pojišťovně Generali jako mobilní technik a likvidátor.
Miroslav Drozd

Diagnostika silničních
motorových vozidel
2001­ – 2004

Miroslav Drozd

Diagnostika silničních
motorových vozidel
2001­ – 2004

Všichni učitelé a mistři, kteří mě připravovali do života, jsou profesionálové zapálení do své profese i oboru, který vyučují. Škola byla vždy vybavena nejmodernějšími učebními pomůckami, na kterých jsme se připravovali.
Jakub Kačeriak

Diagnostika silničních vozidel

2007 -­ 2010.

Jakub Kačeriak

Diagnostika silničních vozidel

2007 -­ 2010.

Tato škola mi byla obrovským přínosem hlavně v oblasti automobilové techniky, diagnostických nástrojů a různé měřící techniky. Velkým přínosem také byla praktická část učiva, kde si nástroje osahátea řešíte reálné problémy přímo na vozidle.
Milan Šimáček

SPŠ a VOŠ Zábřeh

2002 – ­2006, 2006­ – 2009

Milan Šimáček

SPŠ a VOŠ Zábřeh

2002 – ­2006, 2006­ – 2009

Automobilní školu v Zábřehu jsem vybral z důvodu bezkonkurenčního vybavení odborných pracovišť a vyučujících s praktickým zaměřením. A to i přesto, že mé bydliště bydliště bylo vzdáleno 200 km. Absolventskou práci jsem dělal u svého současného zaměstnavatele ­ pražského zastoupení Mercedes Benz, kde jsem zaměstnán jako diagnostik.