Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů:

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

·  Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

osobně lze podání učinit: v kanceláři školy – 1. patro, sekretariát školy.

Úřední hodiny podatelny (sekretariát školy):  

pondělí – čtvrtek 07:00 – 12:00, 13:00 – 14:30, pátek  07.00-12.00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

·   sekretarka@spsa-za.cz

·   Identifikátor datové schránky: 55afdt8

Další možnost elektronické komunikace

·   telefon:  588 881 501 (sekretariát školy)

·   telefon:  588 881 503 (ředitel školy) ·

·   e-mail:    p.trojan@spsa-za.cz

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě:

· statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty: XLS(X) – soubory vytvořené Microsoft Office PDF, PDF/A – Portable Dokument Format TXT – Rich TextFormat

· statické obrazové dokumenty: JPEG/JFIF – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format TIF/TIFF – Tagged Image File Format – nekomprimovaný PNG – Portable Network Graphics

 · datové zprávy z ISDS ZFO – nativním formát typu XML aplikace 602XML Filler Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty. Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

· CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660

· DVD se souborovým systémem UDF

· USB Flash disk

· USB externí HDD Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu. Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB. Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích: Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána. Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě: Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Podatelna také nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.