Maturitní ples 4. AT             Motel Zábřeh

Ve večerních hodinách 9. února 2018 zahájila naše paní třídní učitelka maturitní večírek, který byl odstartován kreativním vystoupením orientální tanečnice. Následovalo šerpování maturantů a vystoupení kouzelníka, který všechny oslnil. V průběhu celého večera padaly jen kladné ohlasy, rodičům a známým se velice zalíbila vtipně podaná tombola a skvělé ceny. Za celou třídu bych chtěl  poděkovat všem, kteří se jakkoliv zúčastnili příprav a celého dění večera. Děkujeme paní učitelce třídní Marii Zbořilové, panu řediteli Vítězslavu Martykánovi a panu zástupci Bedřichu Lužíkovi za vlídná a povzbudivá slova ke zdárnému zvládnutí maturitních zkoušek.

Matěj Reichl