Aktuální projekty :

Modernizace a vybavení odborné učebny pro obor autolakýrník (reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002638)

Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro praktickou odbornou výuku automobilových oborů na VOŠ a SŠA Zábřeh (především autolakýrník), čímž dojde ke zvýšení kvality praktických znalostí absolventů a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cíle projektu bude dosaženo modernizací odborné učebny pro karosářské a autolakýrnické práce (drobné stavební úpravy a pořízení zařízení a vybavení). Projekt zahrnuje venkovní úpravy.

Termín realizace projektu: 13.9. 2016 – 30.9. 2018

 

Podpora výuky na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh (Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007286)

Vybrané šablony:

Šablony pro střední školu:

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony pro VOŠ:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019