Už víš, kým budeš?

Pokud ještě nemáš jasno, stav se v březnu v Galerii Šantovka

Žákům druhého stupně základních škol a jejich rodičům, kteří se společně rozhodují, kam dál a jaký obor si pro svoje budoucí povolání zvolí, je určena prezentace profesí, studijních a učebních oborů v olomoucké Galerii Šantovka s názvem “Hry se mění v budoucí povolání”. Pro návštěvníky je v měsíci březnu připraveno 8 interaktivních, tematicky a dle odvětví zaměřených expozic, ve kterých naleznou nejrůznější, pro danou profesi typické, exponáty. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a náměstci hejtmana Mgr. Jiří Zemánek a Ladislav Hynek.

Návštěvníci, kteří v období od 8. do 31. března Galerii Šantovka navštíví, budou moci v pasážích nahlédnout do světa informačních technologií, zdravotnictví, zemědělství či letectví prostřednictvím zábavných a edukačních expozic. Budou se moci také seznámit s konkrétními profesemi jako je automechanik, záchranář či stavitel.

V osmi dle studijních oborů a povolání rozdělených expozicích naleznou návštěvníci mnoho zajímavých exponátů, se kterými se běžně nesetkají. ”V našem centru bude během třítýdenní akce k vidění na jednom místě maketa řídící věže spolu s modelem letadla a reálnými leteckými motory v expozici zaměřené na letectví a strojírenský průmysl, dále 3D modely staveb, geodetický měřící přístroj a mini jeřáb v expozici věnující se stavitelství a architektuře, výukové vozidlo – elektromobil, do jehož útrob mohou nahlédnout skrze řezy jednotlivých částí budoucí automechanici a v neposlední řadě také zdravotnické vybavení jako je například novorozenecký inkubátor. Takto pojatou výstavu jsme připravili pro návštěvníky poprvé a věříme, že svým zpracováním zaujme nejen žáky základních škol a jejich rodiče.” zve na akci marketingová managerka centra, Margareta Šulcová.

Slavnostní zahájení

Prezentace oborů pro studium i budoucí povolání bude slavnostně zahájena v pátek 8. března v 10 hodin za účasti zástupců vedení Olomouckého kraje, Galerie Šantovka, partnerských škol a hostů projektu.

Doprovodný program

Každý pátek a sobotu po celou dobu trvání akce v čase vždy od 10 do 18 hodin bude možné si v “oživených” expozicích nejen promluvit s odborníky v daných oborech, pedagogy a studenty škol, kde je možné daný obor studovat, či se mu vyučit. Žákům druhého stupně základních škol, pro které je otázka rozhodování, jakou střední školu zvolit, aktuální tak mohou být zodpovězeny nejrůznější dotazy a mohou si na vlastní kůži zábavnou formou vyzkoušet dovednosti, které jsou pro vybranou profesi typické.

Např. budou moci měřit tlak či se přiučit pravidlům správné resuscitace v expozici zaměřené na zdravotnictví. Spíše pro chlapce budou určeny simulace jízdy závodním automobilem nebo svařování na PC simulátoru v expozici oboru Automechanik či ve strojírensky zaměřené expozici ukázky výroby částí lokomotivy nebo práce s raznicemi a výroba drobných klempířských předmětů.

V neposlední řadě živé expozice nabídnou ukázky programování v moderním 3D softwaru, práci s 3D tiskárnou, základy sebeobrany potřebné pro práci ve složkách Integrovaného záchranného systému nebo poznávání hornin a minerálů.

Soutěž

Po celou dobu trvání akce, tedy téměř celý březen, nebude chybět ani soutěž pro návštěvníky Galerie Šantovka o ceny. Kdo přijde, bude si moci zasoutěžit formou jednoduchého kvízu, který bude umět zodpovědět každý návštěvník, jež si expozice jednotlivých oborů a profesí v nákupní galerii pečlivě projde a prohlédne.

Ze všech zúčastněných soutěžících vylosujeme v závěru akce výherce, hlavní cenou je tablet a i pro další vylosované jsou připraveny atraktivní dárky.

Zdarma přístupná výstava je umístěna v pasážích nákupní Galerie Šantovka Olomouc každý den od 9 do 21 hodin.

Termín výstavy: 8.-31.3.2019, více info o akci naleznete na www.galeriesantovka.cz a www.facebook.com/GalerieSantovka/.