Ve  středu  22.2 2017 navštívil naší školu ředitel křesťanské organizace ABATOP Tomáš Řehák, zabývající se péčí, vzděláváním a školením v oblasti AIDS, sexu, lásce, věrnosti a zdravého životního stylu. Žákům naší školy ( 1.AM, 1.AE) ve třech hodinách vyprávěl své zkušenosti s bojem s touto nemocí. Přednášející dokázal získat naše žáky na svou stranu jak svými odbornými znalostmi, tak  i smyslem pro humor. Velice sugestivně a neformálně hovořil o sexuál­ním životě,  nebezpečí promiskuitního chování, a své práci s nemocnými. Vše dokládal čísly dokumentujícími rychlost, s jakou se tato choroba šíří, a množstvím fotografií  lidí postižených touto nemocí. Přednáška žáky zaujala poutavým a v dnešní době opět aktuálním  tématem nemoci AIDS. Na závěr byl žákům promítnut  film* Osudová láska*

 Mgr.Vladimír Žváček / školní metodik prevence/

Více informací o činnosti a poslání organizace ABATOP – http://www.abatop.cz/ a o činnosti Tomáše Řeháka – http://tom.wbs.cz/, kde můžete také shlédnout několik dokumentů s touto problematikou, jeho přednášku či si přečíst skutečné příběhy nemocných AIDS.